MIKROMASAŽA

Jedan od najstarijih dokumenata,ako ne i najstariji koji imamo u oblasti medicine jeste knjiga Žutog cara nazvana NEI-ĐING-SO-UEN koji je kanon kineske medicine od pre 4800 godina.Napisana je od strane Žutog cara i njegovih 70 dvorskih lekara,na čelu sa njegovim velikim učiteljem i majstorom koji se zvao ĆI-PA i koji je živeo mnogo dugo.
    Osamdesetjedno poglavlje ovog dela ispisano je sitnim ideografskim starokineskim pismom na 700 strana,ostaje i danas jedina referenca tradicionalnih kineskih lekara dalekog istoka,pa tako u 12 poglavlja te knjige stoji zapisano: " PARALIZE I KONTRAKTURE SPADAJU U NADLEŽNOST MASAŽE I GIMNASTIKE".U ovako sažetom tekstu možemo videti da autor savetuje ili manuelnu ili aktivnu mobilizaciju mišićnih grupa,odnosno masažu ili gimnastiku ĆI-GONG,prema tome dali se radi o hipertoniji ( kontrakturi ) ili hipotoniji ( paralizi ).Masaža i kineziterapija je u Kini bila i ostala jedna od plemenitih veština medicine.Zbog toga ne treba da nas iznenađuje što se ove tehnike razlikuju od današnje evropske tehnike jer su se anatomsko fiziološki zakoni veoma malo promenili od vremena prastarih kineza iz III i IV milenijuma stare ere.Mnogo kasnije,možda i čitav milenijum te tehnike su pristigle u Egipat,Grčku i Rim.Postoji međutim jedan kineski " specijalitet " za masažu.U tehničkom pogledu on se nalazi između klasične masaže i akupunkture.Ovaj metod mi nazivamo MIKROMASAŽA PREKO AKUPUNKTURNIH LOKACIJA.
    Ova metoda se pomoću spoljašnjeg i čistog fizičkog delovanja primenjuje na tačno određena telesna područja a to su bunarčići u akupunkturi.Mikromasaža se koristi teorijom akupunkture spoljašnjom maserskom nežnom tehnikom preko akupunkturnih kanala i bunarčića.U pitanju je ručno tretiranje akupunkturnih bunarčića primenom prstiju lekara i odgovarajućih instrumenata kojima se koža ne sme povrediti.
Kako definisati kinesku mikromasažu?
 
U prvom redu jeste masaža jer se radi o manuelnom trljanju određenih delova tela,ali to je MIKROMASAŽA jer su to veoma male površine kože,manje od 1 cm kvadratni,odnosno DERMOTOPI ILI TI AKUPUNKTURNE LOKACIJE.Može se postaviti pitanje: Kako da jedna takva mehanička,veoma slaba intervencija može da ima mnogo bolje rezultate od klasične masaže,a koja obrađuje mišiće,mišićne grupe,pa i organe duboko u telu.Ovde se pojavljuje razlika između dve tehnike: klasična masaža je mehaničko delovanje,dok je mikromasaža energetsko delovanje.
Mikromasaža je u Kini već odavno jedna veoma usavršena medicinska tehnika,stara oko 3000 godina.Nju primenjuju ne samo specijalisti mikromasaže već i akupunkturolozi koji kod plašljivog deteta ili bolesnika ne mogu primeniti igle pa akupunkturne bunarčiće tretiraju na ovaj način već prema datom slučaju.
Uprkos spektakularnim rezultatima koji se dosta često postižu kineska mikromasaža je potpuno bezopasna.