Smajo Serhatlic

BIOGRAFIJA PROFESORA VELIKOG UČITELJA

SMAJE SERHATLIĆA

     Prof.dr akademik i Veliki Učitelj, Si Fu Si Kung Smajo Serhatlić je prvijugosloven koji je diplomirao tri fakulteta u Kini i Tibetu. Naime,on je za prve četiri godinen u Kini,diplomirao fakultet borilačkih veština ( kung-fu vu-šu ) i kinesku tradicionalnu medicinu,a zatim je u Lasi završio tibetansku tradicionalnu medicinu,u trajanju od četiri godine.Tako je ovaj veoma vredni i talentovani jugosloven,postao i ostao jedini evropljanin koji ima sva tri ta zvanja i obrazovanja.Naravno,još je interesantnije što je ovaj skromni Veliki Učitelj,sve tri ove oblasti i doktorirao još pre 36 godina.
    Si Fu Si Kung Serhatlić je boravio u Kini i Tibetu,učestvovao na više turnira kung fu vu šua,gde je često osvajao i vrhunska mesta.Zbog toga kineski Veliki Majstori su ga nazvali TANG HU LANG HE ŠE HSU BU HE što u prevodu znači Majstor pet vu šu stilova.Još i sada Veliki Učitelj u svojoj osmoj deceniji ima četiri udarca u sekundi samo rukama,a to je skoro nevidljivo za ljudsko oko.
    Godine 1976. Si Kung Serhatlić se vraća u Beogra ,gde ubrzo osniva ( uz pomoć kineske ambasade i jugoslovenske vlade ) , svoj centar za kinesku i tibetansku tradicionalnu medicinu,koji i danas funkcioniše vrlo uspešno.Prof. Serhatlić s ponosom kaže da ima 6553 “ njegove “  dece od Slovenije do Makedonije.
    Veliki Učitelj ima i svoja četiri naslednika među kojima je i doktor Srećko Čupić.
    Veliki Si Fu Si Kung Serhatlić je jedini evropljanin, koji nosi zvanje 11 toana-majstorskog vu šu stepena. Kroz četiri godine, on će pokušati da položi u Kini za ( 12 ) zadnji i najveći majstorski stepen u svetu,van Kine koji do sada niko nije uspeo položiti.Poželimo mu sreću.

    Ovaj Veliki Učitelj , evo već 40 godina živi i radi u Beogradu,gde je izlečio ili zalečio više desetina hiljada pacijenata,koji i danas dolaze iz raznih krajeva ex Jugoslavije i okolnih država,jer se kineskom i tibetanskom medicinom mogu lečiti sve bolesti,čak i najteže ali u početnoj fazi.

Veliki učitelj Ćibo i Huang Di pišu prvu medicinsku knjigu na svetu Nei Đing pre 4860.godina

Fu-Si

Ovaj prvi istorijski kineski car živeo je 300 godina,zahvaljujući tome što je bio upućenik u Velike Tajne,koje su mu omogućile tako dug život.Znanja Velikih Tajni su ostavila napredna bića ( iz svemira ) njegovim pretcima,njemu i njegovim odabranim naslednicima,sve do današnjih dana,prenoseći se isključivo sa Visokipoštovanih Učitelja na pisebno odabrane učenike.Visokopoštovani Učitelja su tvorci kamena-eliksira mudrosti,dugovečnosti i besmrtnosti.Ovaj mudri car je kineskom narodu otkrio prvih osam trigrama iz kojih je kasnije formirao 64 heksagrama,zatim je napisao znak za Či ( životna energija- božanska ).Takođe je i nacrtao simbol za Či u kružnom obliku kojeg je nazvao TAO odnosno praosnova svega u svemiru. Fu-Si je rekao ( što je naučio od njegovih Visokopoštovanih Učitelja ), da Jin-Jang ( TAO ) praenergija upravlja kako makrokosmosom tako i nama kao mikrokosmosom.Na osnovu TAO-a i 64 heksagrama , mogu se spoznati sve stvari u nama,oko nas i takodje u dalekom svemiru.

Non Šeng

Ovaj mudri car je živeo oko 200 godina.On je takođe upućenik u velike tajne. Nadimak “ božanski obrađivač “ ,dobio je od svog naroda zbog toga što im je otkrio pet žitarica i objasnio kako se iste seju,obrađuju i čuvaju,kao i šta se od njih sve sprema.Te žitarice su bile : kukuruz,ječam,proso,pšenica i pirinač. Tskođe im je ukazao na 250 lekovitih i otrovnih biljaka,od kojih je napravio i prvi herbarijum.Objasnio je svojim podanicima koje se biljke i minerali koriste za koje bolesti. On je takođe bio Veliki Lekar , za kompletnu kinesku medicinu. Pokazao je na više desetina hiljada bolesnika kako deluju lekovite biljke i minerali, na mnoge bolesti uz akupunkturne igle napravljene od ribljih koščica i žada. Ovaj mudri car spravljao je pteko 1.000 recepata,emulzija,sirupa,ekstrakta i raznih krema i čajeva za mnoge bolesti na kojima bi mu i današnji fitoterapeuti i farmakolozi pozavideli.
Bio je borac prvih borilačkih veština,pod nazivim Go Ti-Vu-Šu.Takođe je izumeo prvi drveni plug sa drvenim ralom,zatim je objasnio svom narodu da zemlju moraju obrađivati,orati,navodnjavati i da svaka njiva mora imati svoje malo jezero radi zalivanja useva u vreme suše.

Huang Ti -Žuti car

Ovaj treći istorijski kineski car živeo je 150 godina.Kao i njegova dva prethodnika i on je bio upućenik u velije tajne.Imao je titulu velikog Lekara i Velikog Majstora za kung Fu vu-šu ,kineska borilačka veština. Ovaj mudri car je veoma zaslužan za razvoj i popularizaciju,kineske tradicionalne medicine i borilačkih veština. Naredio je carskim dekretom,da se žene uključe u obrazovanje i borilačke veštine,kao i da se otvore narodne besplatne bolnice. Zatim da se oforme obrazovne ustanove za tradicionalnu medicinu,astronomiju,borilačke veštine,poljoprivredu i filozofiju. Huang Ti je objasnio svom narodu veliku šemu Tai Đija,odnosno funkciju Jina i Janga u svim situacijama. On je takođe pokretač i koautor pisanja i izdavanja, prve i najveće knjige o kineskoj medicini “ Nei Đing“ , koja se i danas koristi kao neiscrpni izvor medicinskog znanja ,jer je ujedno i najstarija knjiga na svetu ove vrste. Žuti car je sa svojim saradnicima napravio i prvih devet akupunkturnih igala od kojih se i dsnas koriste četiri modela.On je u “ Nei Đingu “ detaljno objasnio patologiju bolesti i lečenje.

AKUPRESURA

 

 

Akupresura je drevni kineski metod pritiskanja prstima i pružanja pomoći sebi i drugima.Sam naziv akupresura zapadnog je porekla što u prevodu znači “ ubadanje “ ,štipkanje i lupkanje prstima ili pomagalima određene tačke ( koje kinezi nazivaju bunarčići ) na telu.Na taj način se po kineskoj tradicionalnoj medicini uspostavlja ravnoteža naše životne energije ( Či ) odnosno bioenergije.Krajnji rezultat ove metode je izlečenje ili saniranje određenih bolesti odnosno tegoba.Kod trenutnih bolova ili tegoba,akupresurom se može vrlo brzo pomoći,i to kod glavobolje obične ili migrenozne ( sa povraćanjem ili bez ),zubobolje,grčeva u stomaku,nogama i rukama,nesvestice,mučnine,osećaja slabosti celog tela,visokog ili niskog krvnog pritiska,nervoze,napetosti,nesanice,menstrualnih tegoba.Kod hroničnih oboljenja,ovom metodom se uveliko mogu ublažiti bolovi i tegobe,pod uslovom da se ova metoda redovno odnosno svakodnevno praktikuje.Prednost ovog načina pomoći je i u tome što se može primenjivati i u kombinaciji sa drugim vrstama terapija,na primer sa zapadnom medicinom,akupunkturom,lekovitim biljem,pravilnom ishanom pridržavajući se jin-jang principa i drugim metodama lečenja.Razumljivo je,najveća vrednost akupresure je u tome što nema nikakvih kontraindikacija,što je i u skladu sa Hipokratovom zakletvom “ primum non nocere „- “ važno je ne naškoditi „. Akupresura je metoda lečenja koja je deo mnogo obuhvatnije akupunkture,iako je prethodila akupunkturi.
Akupresura je kineska metoda pritiskanja,štipkanja i lupkanja prstima i zaobljenim predmetima,po akupunkturnim tačkama.Tehnike akupresure po svom kvalitetu dolaze odmah iza akupunkture,s tom razlikom što se u akupresuri koristi mnogo manje bunarčića ( tačaka ).
Pridržavajući se Jin-Jang principa treba pacijenta posavetovati da se pridržava principa Jin-Jang ishrane i življenja,jer su sve to parametri koji utiču na naše zdravlje.

AKUPUNKTURA

 

 

    Akupunktura kao deo kineske tradicionalne medicine je drevni i vrlo efikasan način lečenja.Danas se akupunktura radi na svim kontinentima,u mnogim bolnicama i klinikama.Na žalost, i ako se akupunktura radi u Evropi već nekoliko vekova ( u Engleskoj i Francuskoj od 16 veka ), na našim prostorima još uvek ne nailazi na pravo razumevanje.I pored toga što je svetska zdravstvena organizacija 1979 godine zvanično priznala akupunkturu,kao veoma efikasan metod lečenja kod mnogih bolesti,pojedini ovdašnji lekari a-priori negiraju akupunkturu,i ako o njoj ništa ne znaju.Očigledno je da takvi sujetni lekari,uskraćuju bolesnicima mogućnost izbora metode lečenja,na šta naravno nemaju pravo.Ovakvi monopolistički lekari i ne znaju ( na žalost ), da je akupunktura u potpunosti u skladu sa Hipokratovom izrekom “ primum non nocere“ ili važno je ne naškoditi,bolesniku prilikom lečenja,što se baš i ne može reći za savremenu medicinu,u kojoj svaki lek ima i štetno dejstvo po bolesnika.Danas se akupunkturom leči svaki treći stanovnik planete.
    Velika prednost akupunkture nad savremenom medicinom jeste i ta,što ima perfektnu i brzu dijagnostiku,posmatranjem šaka,irisa,jezika,pulsa i mokraće.Ta metoda dijagnostikovanja je toliko savršena,da može otkriti kod bolesnika,ne samo momentalno oboljenje već i prošlo i sadašnje i buduće.Stručan akupunkturista će na taj način,mnogo brže i efikasnije pomoći bolesniku,nego lekar zapadne savremene medicine,koji mora da šalje bolesnika na mnoge pretrage i labaratorijske analize,pa tek onda da mu odredi dijagnozu i terapiju,dok bolest naravno u međuvremenu napreduje.Međutim lekaru kineske medicine,nisu potrebni skupi aparati ( skeneri,ultrazvuk,magnetna rezonanca itd. ),niti labaratorijske analize,da bi utvrdio bolesnikovu dijagnozu,a zatim mu pružio adekvatnu pomoć akupunkturom.Ta precizna kineska dijagnostika ne traje u proseku duže od 20-30 minuta.Akupunktura se može raditi u svim uslovima i okolnostima,avionu,autobusu,kolima zemunici,na livadi u stanu,skromnoj ordinaciji kao i u ratnim uslovima.Kao što se vidi za akupunkturu nisu potrebne luksuzne dvorane niti skupo opremljene ambulante,dovoljne su samo iglice,malo vate i alkohola,što sve može stati u jednu skromnu lekarsku torbu.

MIKROMASAŽA

 

 

Jedan od najstarijih dokumenata,ako ne i najstariji koji imamo u oblasti medicine jeste knjiga Žutog cara nazvana NEI-ĐING-SO-UEN koji je kanon kineske medicine od pre 4800 godina.Napisana je od strane Žutog cara i njegovih 70 dvorskih lekara,na čelu sa njegovim velikim učiteljem i majstorom koji se zvao ĆI-PA i koji je živeo mnogo dugo.
    Osamdesetjedno poglavlje ovog dela ispisano je sitnim ideografskim starokineskim pismom na 700 strana,ostaje i danas jedina referenca tradicionalnih kineskih lekara dalekog istoka,pa tako u 12 poglavlja te knjige stoji zapisano: “ PARALIZE I KONTRAKTURE SPADAJU U NADLEŽNOST MASAŽE I GIMNASTIKE“.U ovako sažetom tekstu možemo videti da autor savetuje ili manuelnu ili aktivnu mobilizaciju mišićnih grupa,odnosno masažu ili gimnastiku ĆI-GONG,prema tome dali se radi o hipertoniji ( kontrakturi ) ili hipotoniji ( paralizi ).Masaža i kineziterapija je u Kini bila i ostala jedna od plemenitih veština medicine.Zbog toga ne treba da nas iznenađuje što se ove tehnike razlikuju od današnje evropske tehnike jer su se anatomsko fiziološki zakoni veoma malo promenili od vremena prastarih kineza iz III i IV milenijuma stare ere.Mnogo kasnije,možda i čitav milenijum te tehnike su pristigle u Egipat,Grčku i Rim.Postoji međutim jedan kineski “ specijalitet “ za masažu.U tehničkom pogledu on se nalazi između klasične masaže i akupunkture.Ovaj metod mi nazivamo MIKROMASAŽA PREKO AKUPUNKTURNIH LOKACIJA.
    Ova metoda se pomoću spoljašnjeg i čistog fizičkog delovanja primenjuje na tačno određena telesna područja a to su bunarčići u akupunkturi.Mikromasaža se koristi teorijom akupunkture spoljašnjom maserskom nežnom tehnikom preko akupunkturnih kanala i bunarčića.U pitanju je ručno tretiranje akupunkturnih bunarčića primenom prstiju lekara i odgovarajućih instrumenata kojima se koža ne sme povrediti.
Kako definisati kinesku mikromasažu?
U prvom redu jeste masaža jer se radi o manuelnom trljanju određenih delova tela,ali to je MIKROMASAŽA jer su to veoma male površine kože,manje od 1 cm kvadratni,odnosno DERMOTOPI ILI TI AKUPUNKTURNE LOKACIJE.Može se postaviti pitanje: Kako da jedna takva mehanička,veoma slaba intervencija može da ima mnogo bolje rezultate od klasične masaže,a koja obrađuje mišiće,mišićne grupe,pa i organe duboko u telu.Ovde se pojavljuje razlika između dve tehnike: klasična masaža je mehaničko delovanje,dok je mikromasaža energetsko delovanje.
Mikromasaža je u Kini već odavno jedna veoma usavršena medicinska tehnika,stara oko 3000 godina.Nju primenjuju ne samo specijalisti mikromasaže već i akupunkturolozi koji kod plašljivog deteta ili bolesnika ne mogu primeniti igle pa akupunkturne bunarčiće tretiraju na ovaj način već prema datom slučaju.
Uprkos spektakularnim rezultatima koji se dosta često postižu kineska mikromasaža je potpuno bezopasna.

MOKSIBUSTIJA

 

 

Moksibustija je drevni kineski metod lečenja,star koliko i kineska tradicionalna medicina 5000 godina.
Moksibustija sezasniva na tretiranju akupunkturnih i akupresurnih bunarčića “ moks cigarom „,koja je slična po veličini tompus cigari,ali za razliku od tompusa u sebi sadrži zamotane lekovite biljke.
Princip terapije je sledeći : Pacijent u donjem všu legne na terapeutski sto na stomak ili leđa u zavisnosti koje bunarčiće treba tretirati ovom metodom.Kad je pacijent spreman lekar zapali moks cigaru i nanosi njen vrh na udaljenost od nekoliko cm od kože na mestima gde se nalaze akupunkturni ili akupresurni bunarčići koje treba tretirati kod određenog stanja.Moks cigara se drži iznad bunarčića dok koža na tom mestu blago pocrveni.Crvenilo kože na mestu akupunkturnog i akupresurnog bunarčića je indikator da je pokrenuta energija na samom bunarčiću kao i na kanalu kojem tretirani bunarčić pripada.Takođe crvenilo kože je indikator da su se usled termalnog efekta pore na koži proširile i omogućile prodor lekovitih supstanci iz moks cigare usled sagorevanja lekovitog bilja
Lekar kineske tradicionalne medicine određuje koji će se bunarčići tretirati moksibustijom u zavisnosti od oboljenja pacijenta