AKUPUNKTURA

    Akupunktura kao deo kineske tradicionalne medicine je drevni i vrlo efikasan način lečenja.Danas se akupunktura radi na svim kontinentima,u mnogim bolnicama i klinikama.Na žalost, i ako se akupunktura radi u Evropi već nekoliko vekova ( u Engleskoj i Francuskoj od 16 veka ), na našim prostorima još uvek ne nailazi na pravo razumevanje.I pored toga što je svetska zdravstvena organizacija 1979 godine zvanično priznala akupunkturu,kao veoma efikasan metod lečenja kod mnogih bolesti,pojedini ovdašnji lekari a-priori negiraju akupunkturu,i ako o njoj ništa ne znaju.Očigledno je da takvi sujetni lekari,uskraćuju bolesnicima mogućnost izbora metode lečenja,na šta naravno nemaju pravo.Ovakvi monopolistički lekari i ne znaju ( na žalost ), da je akupunktura u potpunosti u skladu sa Hipokratovom izrekom " primum non nocere" ili važno je ne naškoditi,bolesniku prilikom lečenja,što se baš i ne može reći za savremenu medicinu,u kojoj svaki lek ima i štetno dejstvo po bolesnika.Danas se akupunkturom leči svaki treći stanovnik planete.
    Velika prednost akupunkture nad savremenom medicinom jeste i ta,što ima perfektnu i brzu dijagnostiku,posmatranjem šaka,irisa,jezika,pulsa i mokraće.Ta metoda dijagnostikovanja je toliko savršena,da može otkriti kod bolesnika,ne samo momentalno oboljenje već i prošlo i sadašnje i buduće.Stručan akupunkturista će na taj način,mnogo brže i efikasnije pomoći bolesniku,nego lekar zapadne savremene medicine,koji mora da šalje bolesnika na mnoge pretrage i labaratorijske analize,pa tek onda da mu odredi dijagnozu i terapiju,dok bolest naravno u međuvremenu napreduje.Međutim lekaru kineske medicine,nisu potrebni skupi aparati ( skeneri,ultrazvuk,magnetna rezonanca itd. ),niti labaratorijske analize,da bi utvrdio bolesnikovu dijagnozu,a zatim mu pružio adekvatnu pomoć akupunkturom.Ta precizna kineska dijagnostika ne traje u proseku duže od 20-30 minuta.Akupunktura se može raditi u svim uslovima i okolnostima,avionu,autobusu,kolima zemunici,na livadi u stanu,skromnoj ordinaciji kao i u ratnim uslovima.Kao što se vidi za akupunkturu nisu potrebne luksuzne dvorane niti skupo opremljene ambulante,dovoljne su samo iglice,malo vate i alkohola,što sve može stati u jednu skromnu lekarsku torbu.